Ledningsgruppen

Ingela Fungbrant

Verksamhetschef

Torbjörn Nordström

Medicinskt ansvarig läkare
Specialist i allmänmedicin