Skriv ut den här sidan

Hälsoundersökning

En klok investering för framtiden! 

 Med vår hälsoundersökning får du hjälp med att bibehålla och stärka din hälsa. Vi lyssnar, diskuterar med dig och ger råd om hur du, utifrån dina förutsättningar och önskemål, kan bibehålla eller komma igång med ett hälsosamt liv. Vår undersökning och rådgivning innefattar såväl kost och motion som stress och livsstil. 

Välj om du vill göra en BAS-undersökning eller en utökad hälsoundersökning.

En BAS-undersökning kostar 1200 kronor att göra och en utökad undersökning kostar 2000 kronor 

Hälsoundersökning BAS innebär:

 • ett 30-minutersbesök hos sjuksköterska
 • frågeformulär med inriktning på livsstil, kost och motion (fylls i före besöket)
 • blodtrycksmätning och puls
 • längd- och viktkontroll, beräkning av BMI samt midjemått
 • blodprover: blodvärde (Hb), blodsocker, blodfetter, sänka/CRP
 • brevsvar på provtagningsresultaten samt rådgivning, rekommendationer och eventuella åtgärder

Utökad hälsoundersökning innebär:

 • allt i BAS-undersökningen ovan samt med tillägg av nedan undersökningar
 • frågeformulär enligt ovan samt om så önskas även inkluderat fysisk och psykisk arbetsmiljö
 • EKG
 • ämnesomsättningsprov för kvinnor (TSH)
 • njurfunktionsprover
 • spirometri
 • uppföljande läkarbesök om provtagningsresultaten föranleder det

Önskar du ytterligare undersökning, till exempel röntgen eller ultraljud tillkommer en kostnad för detta enligt gällande röntgenpriser. 

För frågor eller bokning av hälsoundersökning ring oss på telefonnummer 08-587 537 42.