Skriv ut den här sidan

Livsstilsmottagning

Livsstilsmottagningen är till för dig som vill förändra dina levnadsvanor

Det innebär samtal med distriktssköterska kring kost, motion, alkohol och rökning.

  • Du kan få råd och stöd med olika livsstilsförändringar.
  • Vi utgår från dina egna mål och stödjer din motivation för att nå bästa resultat.
  • Läs mer om hälsa och livsstil på 1177 Vårdguidens webbplats

Prata med din läkare eller sköterska om du vill boka tid!